wtorek, 19 września 2017

Kernel v52.10 Premium & Standard [Linux-4.12.8] & Kernel v53.2 Premium [Linux-4.13.2]

Jakąś chwilę temu udostępniłem kernele w wersji v52.10 Premium & Standard oparte na źródłach Linux-4.12.8. O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. Do budowy kerneli użyłem Gcc w wersji 7.2.1 (eXt73-build_v5.1).

A while ago I released a new version of my v52.10 Premium & Standard kernels based on sources Linux-4.12.8. You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.orgFor build the kernels, I have used Gcc version 7.2.1 (eXt73-build_v5.1).


Udostępniłem także kernele w wersji v53.2 Premium oparte na źródłach Linux-4.13.2. O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. Do budowy kerneli użyłem Gcc w wersji 7.2.1 (eXt73-build_v5.5).

I released a new version of my v53.2 Premium kernels based on sources Linux-4.12.8. You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.orgFor build the kernels, I have used Gcc version 7.2.1 (eXt73-build_v5.5).

Te kernele są najwydajniejsze i najbardziej responsywne spośród tych jakie zbudowałem - co widać np. na poniższych filmikach, a wersja v53.3 [już testuje] jest jeszcze lepsza ;)

These kernels are the most efficient and responsive among of thes ones I have built - as seen in the following videos, but the v53.3 version [already tested] is even better ;)


Pozdrawiam/Regards