czwartek, 31 sierpnia 2017

Kernel v52.8 Premium & Standard [Linux-4.12.8] / Nvidia / Bumblebee / v52.10 Premium

Udostępniłem kernele w wersji v52.8 Premium & Standard oparte na źródłach Linux-4.12.8. O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. Do budowy kerneli użyłem Gcc w wersji 7.2.1 (eXt73-build_v4.9).

I released a new version of my v52.8 Premium & Standard kernels based on sources Linux-4.12.8. You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.orgFor build the kernels, I have used Gcc version 7.2.1 (eXt73-build_v4.9).
Ponad to odświeżyłem sterowniki Nvidii oraz zmodyfikowałem mój build Bumblebee - zoptymalizowałem i dostosowałem do nowego 'stosu' sprzętowego Ubuntu 16.04.3 i wyższych.  

In addition, I refreshed the Nvidia drivers and modified my Bumblebee build - I optimized and adapted to the new Ubuntu hardware stack 16.04.3 and higher.

Pracuje obecnie już nad nowymi kernelami Premium v52.10 [wydam do dwóch dni] - poniżej wyniki pracy w połączeniu z bardzo słabą grafiką Nvidia GT 730 2 GB Vram 64 Bit:

I'm currently working on the new Premium v52.10 kernels [I'm gonna make them in two days] - below work results combined with very poor graphics card Nvidia GT 730 2 GB Vram 64 Bit:
Pozdrawiam/Regards