wtorek, 25 lipca 2017

Kernel v52.3 Premium & Standard [Linux-4.12.3]

Udostępniłem kernele w wersji v52.3 Premium & Standard oparte na źródłach Linux-4.12.3. O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. Do budowy kerneli użyłem Gcc w wersji 7.1.1 (eXt73-build_v4.3).

I released a new version of my v52.3 Premium & Standard kernels based on sources Linux-4.12.3. You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.orgFor build the kernels, I have used Gcc version 7.1.1 (eXt73-build_v4.3).Ponadto odświeżyłem i przystosowałem do linii kerneli v52.x wszystkie sterowniki graficzne Nvidii, w tym dodałem 340.201 build v7.

In addition, I refreshed and adapted to the v52.x kernel line all of the Nvidia graphics drivers, including 340.201 build v7.


Pozdrawiam/Regards