czwartek, 11 stycznia 2018

Launchpad ruszył/Launchpad 'has returned'

Kluczowe paczki zaczęły się już budować w tym krytyczne:
Important packages have already begun to build - including critical:


  • amd64-microcode
  • intel-microcode

Sugeruję jak najszybszą aktualizację/I suggest you update as soon as possible.

Ze swej strony [e X t 7 3] dodam, że microcode intela absolutnie nie obniża wydajności pod moimi buildami kerneli - podobnie jak włączenie KPTI. Przeprowadziłem testy:

For my part [e X t 7 3] I will add that the microcode Intel does not absolutely reduce performance under my kernel builds - like the inclusion of KPTI. I tested:


Kernel v54.11 - WYŁĄCZONE/TURN OFF KPTI + starszy/older microcode bez łatek na/no patches on Spectre:Kernel v54.13 - WŁĄCZONY/TURN ON KPTI + najnowszy/latest microcode z łatką na/with  patches on Spectre:Jak widać jest SZYBCIEJ ;) a teraz rezultaty Phoronix [ten sam test] - jest WOLNIEJ przy udziale jednie KPTI - z microcodem byłoby u nich nieco wolniej ;)

As you can see it is FASTER ;) and now Phoronix results [the same test] is SLOWER - with the participation of KPTI only - with newer microcodem it would be a bit slower ;)Pozdrawiamy/Regards