poniedziałek, 19 lutego 2018

Kernel v55.3 Premium & APM 5.9

Jakąś chwilę temu udostępniłem kernele w wersji v55.3 Premium, oparte na źródłach Linux-4.15.3O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. Do budowy kerneli użyłem Gcc (eXt73-build v9.1) 7.2.1 20180122.

A while ago I released a new version of my v55.3 Premium,  based on Linux-4.15.3 sources. You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.org. For build the kernels, I have used Gcc (eXt73-build v9.1) 7.2.1 20180122.

Kernele v55.3 posiadają aktywne patche oraz sa skompilowane [Retpolin] w sposób zapewniający ochrone przed Meltdown oraz Spectre v1 i v2

Kernels v55.3 have active patches and are compiled [Retpolin] in a way that protects against Meltdown and Spectre v1 and v2:
Kernele pomimo wdrożenia zabezpieczeń chroniących przez Meltdown oraz Spectre v2 oraz v1 [v55.3], charakteryzują sie bardzo wysoką wydajnością i responsywnością. W przypadku kerneli v55.3 udało mi się odrobić wcześniejsze minimalne straty [1 - 3 %] w oracjach  wyniku I/O. Obecnie kernel v55.3 są nawet szybsze w operacjach I/O niż kernele pozbawione patchy przeciw Meltdown i Spectre v1 i v2.

Despite the implementation of Meltdown and Specter v2 and v1 [v55.3] security protections, kernels are characterized by very high performance and responsiveness. In the case of v55.3 kernels, I managed to make up for the previous minimal losses [1 - 3%] in I/O results. Currently, the v55.3 kernel is even faster in I/O operations than kernels without patches against Meltdown and Specter v1 and v2.

v54.16:


v55.1 [v55.2]:


v55.3:


Być może jeszcze dziś dam kernel v55.4 Premium | Perhaps today I will give the v55.4 Premium kernel:


Ponad powyższe udostępniliśmy APM [Advanced Power Management System] - czyli nasz system zarządzania energia i wydajnością w wersji 5.9 - ta wersja lepiej zarządza zasobami [lepsze dostosowanie do posiadanego sprzętu].  

More than the above, we have provided APM [Advanced Power Management System] - our energy and performance management system in version 5.9 - this version better manages resources [better adaptation to your equipment].Pozdrawiam/Regards