wtorek, 20 lutego 2018

Kernel v55.4 Premium

Udostępniłem kernele w wersji v55.4 Premium, oparte na źródłach Linux-4.15.4O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. Do budowy kerneli użyłem Gcc (eXt73-build_v10.9) 7.3.1 20180215.

I released a new version of my v55.4 Premium,  based on Linux-4.15.4 sources. You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.org. For build the kernels, I have used Gcc (eXt73-build_v10.9) 7.3.1 20180215.
Podobnie jak wcześniejsze buildy Kernele v55.4 posiadają aktywne patche oraz sa skompilowane [Retpolin] w sposób zapewniający ochrone przed Meltdown oraz Spectre v1 i v2. Kernele budowane dla architektury AMD mają wyłączone KPTI - ze względu na brak podatności nie obciążałem bezsensownie tej architektury.

Like previous builds Kernels v55.4 have active patches and are compiled [Retpolin] in a way that protects against Meltdown and Spectre v1 and v2. In Kernels built for the AMD architecture, I have turned off the KPTI - due to lack of vulnerability, I did not burden this architecture without sense.Pozdrawiam/Regards