wtorek, 30 lipca 2019

Kernel Premium & Standard v72.4 | Gcc 9.1.1 | Nvidia 418.74 & 430.34

Udostępniłem kernele wersji v72.4 Premium & Standard oparte na  źródłach Linux-5.2.4O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org
Kernele Premium & Standard zbudowane są na udostępnionym gcc (eXt73-build_v6.5) 9.1.1 20190713.

Po raz pierwszy dodałem także nowy kernel Premium dla AMD - ryzen-2. Kernel zoptymalizowany został dla najnowszych procesorów AMD opartych o architekturę Zen 2, a zatem procesorów Ryzen 3xxx.

Ponadto udostępniłem dostosowany do w/w kerneli  build sterowników Nvidii 418.74 oraz 430.34 [dla Ubuntu 18.04 - 19.04]. Te kernele są nie tylko najszybsze i najbardziej responsywne spośród dotychczas zbudowanych, ale tez zapewniają pełną ochronę przed sprzętowymi zagrożeniami po stronie CPU.

I released a new version of my v72.4 Premium & Standard based on Linux-5.2.4 sourcesYou can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.org
Premium & Standard kernels are built on shared gcc (eXt73-build_v6.5) 9.1.1 20190713.

I added for the first time a new Premium kernel for AMD - ryzen-2. Kernel has been optimized for the latest AMD processors based on Zen 2 architecture - therefore for Ryzen 3xxx processors.

In addition, I made available the Nvidia 418.74 and 430.34 [for Ubuntu 18.04 - 19.04] driver build adapted to the above kernels. These kernels are not only the fastest and most responsive among the ones built so far, but also provide full protection against hardware threats on the CPU side.

 Pozdrawiam/Regards