czwartek, 6 czerwca 2019

Kernel Premium v71.7 | Gcc 9.1.1 | Nvidia 418.56

Udostępniłem kernele wersji v71.7 Premium oparte na  źródłach Linux-5.1.7O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org
Kernele Premium & Standard zbudowane są na udostępnionym gcc (eXt73-build_v5.1) 9.1.1 20190601.

Ponadto udostępniłem dostosowany do w/w kerneli  build sterowników Nvidii 418.56. Te kernele są nie tylko najszybsze i najbardziej responsywne spośród dotychczas zbudowanych, ale tez zapewniają pełną ochronę przed sprzętowymi zagrożeniami po stronie CPU.


I released a new version of my v71.7 Premium based on Linux-5.1.7 sourcesYou can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.org
Premium & Standard kernels are built on shared gcc (eXt73-build_v5.19.1.1 20190601.

In addition, I made available the Nvidia 418.56 driver build adapted to the above kernels. These kernels are not only the fastest and most responsive among the ones built so far, but also provide full protection against hardware threats on the CPU side.
Pozdrawiam/Regards