środa, 17 grudnia 2014

Co już wdrożyliśmy, nad czym pracuje oraz testy kerneli/What has I have already implemented, is working on and testing kernels [Pol/Eng]

Zatem tak, w związku z testami przeprowadzonymi przez Kolegę Adama Golańskiego (eimi) na dobreprogramy.pl i związanego z nim postu na [Phoronix] musiałem niestety skupić się także na odpowiadaniu zarówno na konstruktywnie zadane pytania, pozytywne komentarze, jak i na ataki ... czasem atakujący zadawali pytania dość dziwnej treści [ich autorzy nie przeanalizowali czym jest nasz Projekt ?]. Jednak oczywiście w miedzy czasie wprowadziliśmy kilka zmian:

  1. Nowy APM w wersji 4.1 - tu zmiana dotyczy błędów jakie wykrył Kolega NetBit73 w skrypcie dotyczących modelu Intel-performance. Błąd [zarządzanie dyskami w czasie pracy na zasilaniu AC] już usunięty.
  2. Wydałem nowe sterowniki Nvidii: 340.65, 343.36 oraz 346.22. Tu dodatkowo do każdej z wersji aplikuje najnowsze nvidia-settings z wersji 346.22.

Nad czym pracuje:
  1. Przyjąłem, że nie będę budował kerneli K8 oraz atom w wersji v32.6 - od razu zbuduje ostatni build z tej serii v32.7 Premium [i7, i7-pro, Brazis oraz Brazos-pro] i Standard [K8 i atom].
  2. Kolejno wypuszczę na początku przyszłego tygodnia kernele Premium w wersji v33.1 oparte o Linux-3.18.1.


Thus, in relation to tests carried out by the Colleague Adam Golańskiego (eimi) on dobreprogramy.pl and the related with this post on [Phoronix] I had to also focus on responding constructively to both: questions, positive comments, as well as attacks ... sometimes attackers were asking questions with strange content [did they not analyzed the objectives pursued by our project ?]. However, in the meantime, of course, made some changes:

  1. New APM version 4.1 - here the changes which relate to errors detected by Colleague NetBit73 in the script for the Intel-performance model. Errors [disk management while working on AC power] already removed.
  2. I gave the new Nvidia drivers: 340.65, 343.36, and 346.22. Here, in addition to each version I applies the latest nvidia-settings from version 346.22.

Is working on:

  1. I accepted that I would not build kernels and atom K8 version v32.6 - I will give at the same time the final build of the series Premium v32.7 [i7, i7-pro, Brazis and Brazos-pro] and Standard [K8 and atom].
  2. Early next week I will release Premium kernels in version v33.1, based on Linux 3.18.1.
Pozdrawiam/Regards