wtorek, 23 grudnia 2014

Kernele v32.7 [Linux-3.17.7]/Kernels v32.7 - based on Linux 3.17.7 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v32.7 Premium, a zatem i7, i7-pro, brazos i brazos-pro, a także Standard, tj. K8 oraz atom - oparte o Linux-3.17.7. Te wersje podobnie jak wcześniejsze, także mają wdrożony "zegar" HZ=500. W tych kernelach wstępnie [nadal w charakterze testowym] wdrożyłem system plików AuFS - tu w celu działania kontenerów Docker`a. Kernele Premium jeszcze głębiej zostały dopasowane do architektur na jakie są przeznaczone. O innych zmianach w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgKernele zbudowałem w oparciu o Gcc 4.9.3 20141210 (prerelease). To ostatnie kernele z linii v32.x, kolejne to już v33.x bazujące na Linux-3.18.x.

I released a new version of my kernels v32.7 Premium Kernels - i7, i7-pro, brazos i brazos-pro and a Standard line, ie. K8 and atom - based on Linux 3.17.7. In these versions as in the previous, I also have implemented the "clock" HZ=500. In these kernels initially [still in a test] implemented the aufs file system - here in order to operate Docker containers. Premium kernels are deeper tailored to architectures which they are assigned. The other changes in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org. Kernels built based on Gcc 4.9.3 20141210 (prerelease). These are last kernels from line v32.x. Next kernels from line v33.x will be based  on Linux 3.18.x.
Pozdrawiam/Regards