niedziela, 1 listopada 2015

Kernel v42.5 Premium [Linux-4.2.5][Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v42.5 Premium oparte na źródłach Linux-4.2.5. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org jedyną zmianą w stosunku do v42.4 jest użycie nowszej wersji gcc version 5.2.1 (eXt73-build_v8.9) 20151027.


I released a new version of my kernels v42.5 Premium based on sources Linux 4.2.5. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.org the only change in relation to v42.4 is to use a newer version of gcc 5.2.1 (eXt73-build_v8.9) 20151027.


Pozdrawiam/Regards