środa, 21 września 2016

Kernel v47.3 Premium & Standard Kernel/Kernel v47.4 Premium [Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v47.3 Premium i Standard oparte na źródłach Linux-4.7.3 oraz v47.4 Premium oparte na źródłach Linux-4.7.4. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org oraz git.kernel.org - dodatkowe zmiany, ponad to co już wskazywałem przy informacji nt. kerneli v44.5 oraz v45.0 zmodyfikowałem konfiguracje kerneli, co przekłada się na wzrost wydajności systemu oraz użyłem Gcc w wersji gcc (eXt73-build_v6.5) 6.2.0.


!!! UWAGA !!!  
z kernelami v47.3 oraz v47.4 należy używać najnowszych buildów sterowników jakie udostępniłem w NeteXt'73
I released a new version of my v47.3 Premium and Standard kernels based on sources Linux-4.7.3 and also v47.4 Premium kernels based on sources Linux-4.7.4. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org and git.kernel.org, among others changes, about what I have already pointed in the information about kernel v44.5 and v45.0  I modified kernel configurations, which translates into an increase in system performance. Furthermore I have used gcc (eXt73-build_v6.5) 6.2.0.


!!! ATTENTION !!!
with kernels v46.2 and v47.4 You have to use the latest builds of drivers which I gave to NeteXt'73
Poniżej przykłady działania kernela v47.4 w wersji Broadwell na Asusie ux303ln -  Dying Light w rozdzielczościach: 1366x768, 1440x900, 1600x900, 1680x1050 oraz 1980x1080 - Średnie/Średnie/Wysokie

Below an example of working of the new kernel version Broadwell on Asus ux303ln - Dying Light - resolutions: 1366x768, 1440x900, 1600x900, 1680x1050 and 1980x1080 - Middle/Middle/High: 


Poniżej przykłady działania kernela v47.4 w wersji Broadwell na Asusie ux303ln - Tomb Rider w rozdzielczości, ustawienia: Normalne/Ultra

Below an example of working of the new kernel version Broadwell on Asus ux303ln -Tomb Rider - resolution 1980x1080, settings: Normal/Ultra:Pozdrawiam/Regards