piątek, 30 września 2016

Kernel v47.5 Premium & Standard Kernel[Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v47.5 Premium i Standard oparte na źródłach Linux-4.7.5. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org - dodatkowe zmiany, ponad to co już wskazywałem przy informacji nt. kerneli v44.5 oraz v45.0 zmodyfikowałem konfiguracje kerneli, co przekłada się na wzrost wydajności systemu oraz użyłem Gcc w wersji gcc (eXt73-build_v6.5) 6.2.0.


!!! UWAGA !!!  
z kernelami v47.5 należy używać najnowszych buildów sterowników jakie udostępniłem w NeteXt'73
I released a new version of my v47.5 Premium and Standard kernels based on sources Linux-4.7.5In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org, among others changes, about what I have already pointed in the information about kernel v44.5 and v45.0  I modified kernel configurations, which translates into an increase in system performance. Furthermore I have used gcc (eXt73-build_v6.5) 6.2.0.


!!! ATTENTION !!!
with kernels v47.5 You have to use the latest builds of drivers which I gave to NeteXt'73Pozdrawiam/Regards